035 692 58 00
Contactgegevens


C.J. van Beek & Co
Accountants- administratieconsulenten


Brediusweg 18
1401 AG Bussum
Telefoon: (035) 692 58 00
Faxnummer: (035) 692 58 39
E-mail info@vanbeekenco.nl

KvK 32064611


Jachtkosten niet zakelijk 11-10-2018 | Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20182548, BK-18/00370

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat bepaalde uitgaven zakelijk zijn, dan komen zij niet ten laste van de winst. Problemen doen zich op dat vlak nogal eens voor bij kosten van relatiebeheer of promotionele kosten, zeker wanneer geld wordt besteed aan activiteiten die in de persoonlijke interessesfeer van de ondernemer liggen. Dergelijke kosten zijn niet per definitie onzakelijk, maar er moet wel rekening gehouden worden met het privé-aspect.

Een bv wilde een bedrag van ruim € 26.000 aan kosten van jachtpartijen ten laste van haar resultaat brengen. De bv had geen zakelijke belangen bij de jacht, als onderneming exploiteerde de bv een coffeeshop. Wel was de dga van de bv een fervent jager. De Belastingdienst heeft de jachtkosten gecorrigeerd. De bv slaagde er in de procedure voor de rechtbank en het hof niet in om aannemelijk te maken dat de jachtkosten zijn gemaakt ten behoeve van de onderneming. De kosten waren niet zakelijk en kwamen daarom niet in aftrek.


Terug